Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Van de GriftDrukkerij ESEDCatering Centraal

Welkom

Welkom op de site van de Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg. De stichting is op verzoek van de gemeente Soest op 23 maart 2007 opgericht. De stichting stelt zich ten doel:

Monument Soest

  • Het (mede) organiseren van de Nationale Herdenking op vier mei in de gemeente Soest (herdenkingen Soest en Soesterberg), een en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.
  • Het stimuleren en doen organiseren van een passende viering van de vijfde mei als Nationale Feestdag en het eventueel coördineren van door anderen op of rond die dag georganiseerde activiteiten.
  • Het (mede) organiseren van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus.

De stichting organiseerde in 2007 aanvankelijk alleen de herdenking bij het monument in Soest en ondersteunde de woongroep "Insulinde" (Woongroep van Indische Nederlanders) bij de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus. In 2008 en de daarop volgende jaren zal de stichting de herdenkingen in Soest en Soesterberg gaan organiseren. De organisatoren die al vele jaren de herdenking in Soesterberg organiseren zijn inmiddels tot het bestuur (zie deze website) van de stichting toe getreden. Vanuit de stichting blijven zij de organisatie in Soesterberg ter hand nemen. Naast de herdenkingen op 4 mei te Soest en Soesterberg zal de stichting in 2008 en de daarop volgende jaren samen met de woongroep "Insulinde" de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus op zich nemen. Het stichtingsbestuur is van mening dat we deze herdenking zeker niet uit het oog mogen verliezen.

Op 19 november 2008 heeft de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg de herdenking van de 33 van Soesterberg van de Koninklijke Luchtmacht overgenomen. Dit in verband met het vertrek van de Koninklijke Luchtmacht die vele jaren op een voortreffelijke en waardige wijze deze herdenking hebben georganiseerd. Burgemeester A.Noordergraaf steunde dit iniatief en ondertekende samen met de kolonel-vlieger F. Gerards en de voorzitter van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg een proces-verbaal van overgave/overname (lees verder over de 33 van Soesterberg op deze site).

Naast het herdenken mag er ook gevierd worden en wel op 5 mei. De stichting zal ieder jaar voor de 5e mei bezien of zij, in samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen, aan deze zo belangrijke dag, in bescheiden vorm, invulling kan geven aan één of meerdere activiteiten. Om de vijf jaar zal de stichting een activiteit organiseren met een grotere omvang. Dit ook weer in nauwe samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen.

Op deze site kunt u ook de beschrijving van de monumenten in Soest en Soesterberg vinden. Met toestemming van de Koninklijke Luchtmacht zijn ook de monumenten opgenomen die op het terrein van de vliegbasis Soesterberg aanwezig zijn.

Het stichtingsbestuur spreekt de wens uit dat zij vele inwoners van Soest en Soesterberg onder andere op 4 en 5 mei en op 15 augustus bij het herdenken en vieren mogen ontmoeten. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de invulling van de diverse programma's op de eerder genoemde data.

Het stichtingsbestuur

Klik hier voor het programmaboekje 2015

Het laatste nieuws
Herdenking van de 33 van Soesterberg op 19 november 2020
Publicatiedatum: 19-11-2020
Herdenking 33 van Soesterberg De herdenking van de 33 van Soesterberg kan dit jaar niet op de gebruikelijke wijze, in het bijzijn van belangstellenden uit het hele land, ‘live’ plaatsvinden. Als alternatief is op maandag 16 november bij de eenvoudige gedenkplek op Park Vliegbasis Soesterberg een ceremonie zonder publiek gehouden. Daarbij waren uitsluitend medewerkenden aanwezig. Deze...

Lees het complete artikel


75 jaar vrijheid
Publicatiedatum: 10-02-2020
I.v.m. de coronacrisis zijn alle activiteiten sterk aangepast.  Het betreft hier de museale tentoonstelling van de 50 foto’s die in het nationale project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s zijn gekozen door de Utrechtse werkgroep. Velen uit de provincie Utrecht, ook uit Soest, waren op 15 januari jl. aanwezig op de slotbijeenkomst in de Geertekerk Utrecht, waar de foto’s...

Lees het complete artikel


Expositie foto's WO II
Publicatiedatum: 17-01-2020
Foto uit Soest maakt onderdeel uit van Project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto's Vrijdag 17 januari 2020               Op woensdagavond 15 januari jl. werden in de Geertekerk in Utrecht de 50 foto's gepresenteerd die geselecteerd waren in het kader van het project "De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's". Een van...

Lees het complete artikel