Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Webdesign SoestSoester CourantJan van Dijk Tours

Welkom

Welkom op de site van de Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg. De stichting is op verzoek van de gemeente Soest op 23 maart 2007 opgericht. De stichting stelt zich ten doel:

Monument Soest

  • Het (mede) organiseren van de Nationale Herdenking op vier mei in de gemeente Soest (herdenkingen Soest en Soesterberg), een en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.
  • Het stimuleren en doen organiseren van een passende viering van de vijfde mei als Nationale Feestdag en het eventueel coördineren van door anderen op of rond die dag georganiseerde activiteiten.
  • Het (mede) organiseren van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus.

De stichting organiseerde in 2007 aanvankelijk alleen de herdenking bij het monument in Soest en ondersteunde de woongroep "Insulinde" (Woongroep van Indische Nederlanders) bij de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus. In 2008 en de daarop volgende jaren zal de stichting de herdenkingen in Soest en Soesterberg gaan organiseren. De organisatoren die al vele jaren de herdenking in Soesterberg organiseren zijn inmiddels tot het bestuur (zie deze website) van de stichting toe getreden. Vanuit de stichting blijven zij de organisatie in Soesterberg ter hand nemen. Naast de herdenkingen op 4 mei te Soest en Soesterberg zal de stichting in 2008 en de daarop volgende jaren samen met de woongroep "Insulinde" de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus op zich nemen. Het stichtingsbestuur is van mening dat we deze herdenking zeker niet uit het oog mogen verliezen.

Op 19 november 2008 heeft de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg de herdenking van de 33 van Soesterberg van de Koninklijke Luchtmacht overgenomen. Dit in verband met het vertrek van de Koninklijke Luchtmacht die vele jaren op een voortreffelijke en waardige wijze deze herdenking hebben georganiseerd. Burgemeester A.Noordergraaf steunde dit iniatief en ondertekende samen met de kolonel-vlieger F. Gerards en de voorzitter van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg een proces-verbaal van overgave/overname (lees verder over de 33 van Soesterberg op deze site).

Naast het herdenken mag er ook gevierd worden en wel op 5 mei. De stichting zal ieder jaar voor de 5e mei bezien of zij, in samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen, aan deze zo belangrijke dag, in bescheiden vorm, invulling kan geven aan één of meerdere activiteiten. Om de vijf jaar zal de stichting een activiteit organiseren met een grotere omvang. Dit ook weer in nauwe samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen.

Op deze site kunt u ook de beschrijving van de monumenten in Soest en Soesterberg vinden. Met toestemming van de Koninklijke Luchtmacht zijn ook de monumenten opgenomen die op het terrein van de vliegbasis Soesterberg aanwezig zijn.

Het stichtingsbestuur spreekt de wens uit dat zij vele inwoners van Soest en Soesterberg onder andere op 4 en 5 mei en op 15 augustus bij het herdenken en vieren mogen ontmoeten. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de invulling van de diverse programma's op de eerder genoemde data.

Het stichtingsbestuur

Klik hier voor het programmaboekje 2015

Het laatste nieuws
Concert ihkv 75 jaar vrijheid
Publicatiedatum: 02-08-2019
OP WEG NAAR 2020 CONCERT OP 31 AUGUSTUS 2019 75 jaar vrijheid wordt landelijk gevierd van 6 juni (D-Day) 2019 tot en met de maand oktober 2020 (75 jaar Verenigde Naties) In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven. De bevrijding betekende herstel van onze vrije en open democratische...

Lees het complete artikel


Herdenking van de 33 van Soesterberg op 19 november 2018
Publicatiedatum: 10-11-2018
Maandag 19 november herdenken we de drieëndertig  verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die op 19 november 1942 op de vliegbasis Soesterberg door de bezetter zijn gefusilleerd.   Deze herdenking wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd door de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg. Ook dit jaar wordt deze herdenking weer georganiseerd samen met de leerlingen...

Lees het complete artikel


Concert met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Publicatiedatum: 27-05-2018
Concert met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van gastdirigent Lute Hoekstra  op 23 juni 2018 te Soest. Plaats: Sporthal (Optisport) van de Sportboulevard De Engh aan de Dalweg 181 te Soest. Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg in nauwe samenwerking met de gemeente Soest en voor iedereen toegankelijk.  Voor dit...

Lees het complete artikel