Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Drukkerij ESEDGrand Cafe De LindenhofSoester Courant

Welkom

Welkom op de site van de Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg. De stichting is op verzoek van de gemeente Soest op 23 maart 2007 opgericht. De stichting stelt zich ten doel:

Monument Soest

  • Het (mede) organiseren van de Nationale Herdenking op vier mei in de gemeente Soest (herdenkingen Soest en Soesterberg), een en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.
  • Het stimuleren en doen organiseren van een passende viering van de vijfde mei als Nationale Feestdag en het eventueel coördineren van door anderen op of rond die dag georganiseerde activiteiten.
  • Het (mede) organiseren van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus.

De stichting organiseerde in 2007 aanvankelijk alleen de herdenking bij het monument in Soest en ondersteunde de woongroep "Insulinde" (Woongroep van Indische Nederlanders) bij de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus. In 2008 en de daarop volgende jaren zal de stichting de herdenkingen in Soest en Soesterberg gaan organiseren. De organisatoren die al vele jaren de herdenking in Soesterberg organiseren zijn inmiddels tot het bestuur (zie deze website) van de stichting toe getreden. Vanuit de stichting blijven zij de organisatie in Soesterberg ter hand nemen. Naast de herdenkingen op 4 mei te Soest en Soesterberg zal de stichting in 2008 en de daarop volgende jaren samen met de woongroep "Insulinde" de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus op zich nemen. Het stichtingsbestuur is van mening dat we deze herdenking zeker niet uit het oog mogen verliezen.

Op 19 november 2008 heeft de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg de herdenking van de 33 van Soesterberg van de Koninklijke Luchtmacht overgenomen. Dit in verband met het vertrek van de Koninklijke Luchtmacht die vele jaren op een voortreffelijke en waardige wijze deze herdenking hebben georganiseerd. Burgemeester A.Noordergraaf steunde dit iniatief en ondertekende samen met de kolonel-vlieger F. Gerards en de voorzitter van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg een proces-verbaal van overgave/overname (lees verder over de 33 van Soesterberg op deze site).

Naast het herdenken mag er ook gevierd worden en wel op 5 mei. De stichting zal ieder jaar voor de 5e mei bezien of zij, in samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen, aan deze zo belangrijke dag, in bescheiden vorm, invulling kan geven aan één of meerdere activiteiten. Om de vijf jaar zal de stichting een activiteit organiseren met een grotere omvang. Dit ook weer in nauwe samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen.

Op deze site kunt u ook de beschrijving van de monumenten in Soest en Soesterberg vinden. Met toestemming van de Koninklijke Luchtmacht zijn ook de monumenten opgenomen die op het terrein van de vliegbasis Soesterberg aanwezig zijn.

Het stichtingsbestuur spreekt de wens uit dat zij vele inwoners van Soest en Soesterberg onder andere op 4 en 5 mei en op 15 augustus bij het herdenken en vieren mogen ontmoeten. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de invulling van de diverse programma's op de eerder genoemde data.

Het stichtingsbestuur

Klik hier voor het programmaboekje 2015

Het laatste nieuws
Stolperstein plaatsing Abraham Mossel
Publicatiedatum: 04-05-2016
Plaatsen ‘Stolperstein’ (struikelsteen). Hedenochtend (4 mei 2016) vond er voor huisnummer 23 op de Prins Bernhardlaan een bijzondere plechtigheid plaats. Ter nagedachtenis aan Abraham Mossel  werd er in het trottoir voor genoemd perceel, de "Stolperstein (struikelsteen) Abraham Mossel" door loco burgemeester M. Adriani samen met wethouder van Berkel geplaatst. Als...

Lees het complete artikel


Jeugdbestuurslid
Publicatiedatum: 02-10-2015
Mijn naam is Casper Goldman en ik ben een scholier van 15 jaar oud. Ik ben geboren in Amsterdam maar woon al sinds ik 4 maanden oud was in Soest. Ik speel gitaar en hou heel erg van reizen. Bij reizen hoort voor mij ook een grote interesse in andere culturen, andere landen en staatsvormen. Ook ben ik geïnteresseerd in geschiedenis. Hierdoor besef ik maar al te goed dat vrijheid niet...

Lees het complete artikel


Expositie in Museum Oud Soest
Publicatiedatum: 16-04-2015
Expositie in het kader van 70 jaar bevrijding. In Mei is het 75 jaar geleden dat Nederland aangevallen en bezet werd door het Duitse leger en 70 jaar geleden dat we bevrijd werden door de geallieerden. Aanleiding voor het Museum Oud-Soest en Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945 (verkort SLS39-45) om extra aandacht te geven aan de oorlogsperiode. E.e.a is tot stand gekomen in samenwerking met...

Lees het complete artikel