Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Comité 4 en 5 mei Soest kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Comité 4 en 5 mei Soest, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Comité 4 en 5 mei Soest verstrekt. Stichting Comité 4 en 5 mei Soest kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM STICHTING COMITÉ 4 EN 5 MEI SOEST GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Comité 4 en 5 mei Soest verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Stichting Comité 4 en 5 mei Soest uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG STICHTING COMITÉ 4 EN 5 MEI SOEST GEGEVENS BEWAART
Stichting Comité 4 en 5 mei Soest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Comité 4 en 5 mei Soest verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Comité 4 en 5 mei Soest worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Comité 4 en 5 mei Soest gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
Stichting Comité 4 en 5 mei Soest maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Comité 4 en 5 mei Soest bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Comité 4 en 5 mei Soest te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Stichting Comité 4 en 5 mei Soest heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@4-5-mei.nl. Stichting Comité 4 en 5 mei Soest zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Comité 4 en 5 mei Soest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Comité 4 en 5 mei Soest maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Comité 4 en 5 mei Soest verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Comité 4 en 5 mei Soest op via info@4-5-mei.nl.

Voorzitter
N. (Nico) Huizing
Tel: 06 - 47 225 845
voorzitter@4-5-mei.nl
 

Sponsoren