Over het comité

De Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg is op 23 maart 2007 op verzoek van het gemeentebestuur van Soest opgericht.

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het (mede) organiseren van de Nationale Herdenking op vier mei in de gemeente Soest (herdenkingen Soest en Soesterberg), een en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.
  • Het stimuleren en doen organiseren van een passende viering van de vijfde mei als Nationale Feestdag en het eventueel coördineren van door anderen op of rond die dag georganiseerde activiteiten.
  • Het (mede) organiseren van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus.

De stichting organiseerde in 2007 aanvankelijk alleen de herdenking bij het monument in Soest en ondersteunde de woongroep "Insulinde" (Woongroep van Indische Nederlanders) bij de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus. Vanaf 2008 organiseert de stichting de herdenkingen in Soest en Soesterberg. De organisatoren die al vele jaren de herdenking in Soesterberg organiseren zijn tot het bestuur (zie deze website) van de stichting toe getreden. Vanuit de stichting blijven zij de organisatie in Soesterberg ter hand nemen. Naast de herdenkingen op 4 mei te Soest en Soesterberg heeft de stichting samen met de woongroep "Insulinde" de organisatie van de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus op zich genomen. Het stichtingsbestuur is van mening dat we deze herdenking zeker niet uit het oog mogen verliezen.

Op 19 november 2008 heeft de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg de herdenking van de 33 van Soesterberg van de Koninklijke Luchtmacht overgenomen. Dit in verband met het vertrek van de Koninklijke Luchtmacht die vele jaren op een voortreffelijke en waardige wijze deze herdenking heeft georganiseerd. Onder andere burgemeester A.Noordergraaf steunde dit iniatief en ondertekende namens de gemeente samen met de kolonel-vlieger F. Gerards en de voorzitter van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg een proces-verbaal van overgave/overname.

Naast het herdenken mag er ook gevierd worden en wel op 5 mei. De stichting zal ieder jaar voor de 5e mei bezien of zij, in samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen, aan deze zo belangrijke dag invulling kan geven aan één of meerdere activiteiten. Om de vijf jaar zal de stichting activiteiten organiseren met een grotere omvang. Dit ook weer in nauwe samenwerking met andere verenigingen c.q. stichtingen.

Op deze site kunt u ook de beschrijving van de monumenten in Soest en Soesterberg vinden. Met toestemming van de Koninklijke Luchtmacht zijn ook de monumenten opgenomen die op het terrein van de vliegbasis Soesterberg aanwezig zijn.

Het stichtingsbestuur spreekt de wens uit dat zij vele inwoners van Soest en Soesterberg onder andere op 4 en 5 mei, op 15 augustus en op 19 november bij het herdenken en vieren mogen ontmoeten. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de invulling van de diverse programma's op de eerder genoemde data.

Het stichtingsbestuur

Sponsoren