Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Catering CentraalWebdesign SoestVan de Grift

Wetenswaardigheden

 

Programma onthulling Indie monumentje op 9 april 2011 bij het monument aan de Ir Menkolaan te Soest.

Voor de foto's van de onthulling: Klik hier


 

 10. 00 uur-10.20 uur

Verzamelen bij het monument aan de Ir. Menkolaan te Soest.


10.20 uur                               
Aanvang muziek door het Reünie Korps Artillerie Trompetterkorps (ROATK). ROATK speelt liederen van Vera Lynn.

10.30 uur                               
Aanvang programma onthulling.

11.15 uur                               
Einde programma bij het monument.

11.30 uur                               
Ontvangst op het gemeentehuis te Soest voor de genodigden.

Volgorde programma na muziek ROA.
 

Woord van welkom door voorzitter Stichting Comité 4 en 5 mei te Soest – Soesterberg de heer C.J.Vos.     


Toespraak burgemeester A. Noordergraaf.

Toespraak door de heer J.C.M. Boerenkamp mede namens de heer A.J. van Breukelen mede initiatiefnemer van het plaatsen van het monumentje (o.a. stukje geschiedenis en waarom dit monumentje.


Onthulling monumentje door:

Burgemeester A. Noordergraaf.
Mevrouw G.F.T. Schouten-Wijnands
Geassisteerd door Indië veteran
De heer C.v.d. Grift
De heer J. Kraaijenhage
Tijdens de onthulling worden door de heren Boerenkamp en Van Breukelen de namen genoemd van hen die op het monumentje genoemd staan

Blazen van de Taptoe (taptoe Bereden Wapens) door lid ROA.

Na het blazen van de taptoe 2 minuten stilte.

Na de 2 minuten stilte blazen van het signaal voorwaarts.

Na het signaal voorwaarts direct het spelen van het Wilhelmus door het ROA.

Bloemlegging door:

Namens de gemeente Soest en de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg door burgemeester A. Noordergraaf en mevrouw B. Van Schalkwijk.

Door de initiatiefnemers de heren Boerenkamp en Van Breukelen.

Namens de veteranen door de heren C.v.d. Grift en J. Kraaijenhagen.

Namens de Vereniging Woongemeenschap van Ouderen “Insulinde” door:

Overige belangstellenden.


Afsluiting door Burgemeester A. Noordergraaf


De bijeenkomst wordt afgesloten door een ieder in de gelegenheid te stellen om nog even bij het monumentje langs te lopen (klein defilé)


Einde bijeenkomst bij het monument (omstreeks 11.15 uur). Cees Vos zal de genodigden verzoeken naar het gemeentehuis van Soest


Bij het verlaten van het monument het spelen van Koraalmuziek door het ROA.