Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Soester CourantWebdesign SoestCatering Centraal

Veteranen

Veteranen

Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 120.000) militaire veteranen. Niet alleen nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'. Dit zijn militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Meer dan vijftigduizend van hen zijn afgezwaaid en dus veteraan. Wie is veteraan: Het ministerie van Defensie verstaat onder veteraan: alle gewezen en nog actief dienende militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

De belangen van alle  Nederlandse Veteranen worden behartigd door het Veteranen Platform en is de gesprekspartner van de Nederlandse overheid over het Nederlandse Veteranenbeleid. Wanneer is de Nederlandse Veteranendag Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard is door het Kabinet destijds besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks in principe op 29 juni (de eerste was in 2005), de verjaardag van de prins, te organiseren.

Waarom een Nederlandse Veteranendag

Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden.

Hoewel sommigen menen verschil te moeten maken tussen 'oude' veteranen (WO II en het KNIL) en 'jonge' veteranen (ingezet in vredesmissies), is de opvatting eenduidig dat alle Nederlandse veteranen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid verdienen.

Bij de overheid wordt deze opvatting gedeeld, hetgeen ertoe heeft geleid dat verbetering van immateriële zorg voor Nederlandse veteranen sinds de negentiger jaren tot prioriteit is verheven. Vele initiatieven zijn hieruit voortgekomen, waarvan de meeste inmiddels zijn uitgevoerd. Een van de initiatieven is de veteranedag.

Wat is een veteranendag niet.

Wat is de Nederlandse Veteranendag in ieder geval niet? De Nederlandse Veteranendag is geen herdenking. Het is geen zoveelste reünie, geen open dag en de dag is uitdrukkelijk geen wervingsactiviteit voor Defensie.

Wat is een veteranendag dan wel.

Wat is de Nederlandse Veteranendag dan wel? De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Dat straalt de Veteranendag uit. (bron website www.veteranendag.nl )