Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Soester CourantGrand Cafe De LindenhofJan van Dijk Tours

Mini biografie Johannes Gijsbertus Tammer

Geschreven door leerlingen uit groep 8 van de 2e Van der Huchtschool. Schooljaar 2014.

Johannes Gijsbertus Tammer
Arbeitseinsatz was de naam voor de vaak gedwongen inschakeling in de Duitse oorlogseconomie van arbeiders uit de bezette gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het Nederlands werd de term destijds letterlijk vertaald met 'arbeidsinzet'.

Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden. In september 1941 waren zo'n 92.000 Nederlanders in Duitsland werkzaam. In maart 1942 werkten er al ongeveer 165.000, maar voor de wapenindustrie was dit niet genoeg.

De oorlog duurde voor de Duitsers langer dan ze hadden gedacht en daarom moesten er steeds meer Duitse arbeiders uit de fabrieken als soldaat vechten. Daardoor kwamen de Duitsers personeel tekort in de wapenindustrie. Om deze plaatsen op te vullen werden jonge sterke mannen in de bezette gebieden verplicht om in Duitsland te komen werken.

De Duitsers sloten zelfs Nederlandse bedrijven om zo dat personeel naar hun wapenfabrieken te kunnen sturen. In de hele 2e wereldoorlog zijn er zo bijna 8 miljoen mannen uit bezette landen weggevoerd naar Duitsland.

Via razzia’s probeerden de Duitsers om steeds weer nieuwe arbeidskrachten te krijgen. Veel mannen moesten onderduiken om niet opgepakt te worden. Begin januari 1944 was het aantal mannen dat gedwongen in Duitsland werkte al gestegen tot 275.000. Er zouden nog vele landgenoten volgen in het laatste oorlogsjaar.

Ook meneer Johannes Gijsbertus Tammer uit Soesterberg moest maar Duitsland. Hij is geboren op 13 februari 1921 en in 1945 werd hij als 24-jarige, samen met zijn broer Henk, te werk gesteld. Hij heeft de bevrijding van dat gebied door de Amerikanen nog meegemaakt, maar omdat hij erg ziek was geworden is hij op 7 april 1945 in Trier overleden.  Hij is begraven in Soesterberg.

J.G.  Tammer

Deze minibiografie voorgedragen door Danique, Myron en Mirjam.

Een onderdeel van het schoolproject was het schrijven overdenkingen.

Klik hier voor de overdenkingen van Gilios, Stefan, Jay, Tim, Wout, Mirjam, Veerte, Sefica en Lisa, Mohammed.

Klik hier voor de overdenkingen van Simone, Mat, Femke, Martin, Jennifer, Lysanne, Maud, Emine, Aniek.

Klik hier voor de overdenkingen van Myron, Meaghan, Mandy, Danique, Levi, Roy, Dylan, Lisa en Sefica, Senna.

Schoolproject 2e Van der Huchtschool in het kader van herdenken en vieren 2014 o.l.v. meester Mast.