Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Van de GriftWebdesign SoestJan van Dijk Tours

Minibiografie Frederik Schreuder

Minibiografie Frederik Schreuder

Geschreven door leerlingen uit groep 8 van de 2e Van der Huchtschool. Schooljaar 2018.

Frederik Schreuder

Meneer Frederik Schreuder is geboren in Veenendaal op 2 augustus 1885. Hij trouwde op 26 september 1919 met Alida Maltha. Toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940 was hij 54 jaar en hij was sinds 1928 hoofdinspecteur van de politie in Soest.

Omdat de Duitsers dachten dat ze de Nederlandse politie wel konden gebruiken werd hen gevraagd om mee te werken met de bezetting.

Veel politieambtenaren weigerden dat en namen ontslag. Dat was een duidelijk signaal, maar het betekende geen inkomen en hun gezinnen gingen een onzekere tijd tegemoet.

Er waren ook agenten die hoopten dat het wel mee zou vallen om mee te werken en zij bleven hun werk doen. Later zou blijken dat ze zich enorm vergist hadden.

Hoofdinspecteur Schreuder was tegen de Duitse bezetting en hoopte vanuit zijn functie als Hoofdinspecteur zich in te kunnen zetten voor het ‘stille’ verzet. Dat was heel erg moeilijk en ontzettend gevaarlijk. Hij heeft dit op allerlei manieren getracht te doen door bijvoorbeeld andere verzetsmensen op tijd te waarschuwen dat de Duitsers hen wilden komen arresteren. Helaas werd hij daarbij op 20 oktober 1941 opgepakt door de SD. Na de gevangenis in Scheveningen werd hij naar Kamp Amersfoort gebracht. Vandaar uit ging hij op 25 september 1942 naar concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg.

Uit de registratie van overleden gevangenen blijkt dat er in Neuengamme verschillende ziekten waren waaraan gevangenen zijn gestorven. De echte reden was echter in de meeste gevallen de mensonterende situatie in het kamp.  

Hoofdinspecteur Schreuder is daar echter op 4 november 1942 geëxecuteerd. Hij was toen 57 jaar. 

De laan links van ons is naar Fredrik Schreuder vernoemd; de Inspecteur Schreuderlaan. In museum Soest hangt een plaquette van hem en ook zijn handdoek uit het concentratiekamp.

Deze minibiografie is voorgedragen door Liselotte, Rosalie en Laura.