Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Grand Cafe De LindenhofCatering CentraalWebdesign Soest

Minibiografie Rut van Veenendaal

Minibiografie Rut van Veenendaal

Rut van Veenendaal

In de loop van de oorlog moesten steeds meer mensen onderduiken. In het begin waren dat de Joodse mensen, maar later gold dat voor iedereen die werd gezocht vanwege verzet of zich niet aan de Duitse regels hield of gevaar liep opgepakt te worden voor de Arbeidsinzet. Het vinden van een onderduikadres was niet eenvoudig, omdat veel mensen het niet aandurfden om onderduikers in huis te nemen. De Duitsers dreigden nl. met de doodstraf voor de onderduikers en voor degenen die onderdak hadden gegeven. Mevrouw Kuipers-Rietberg zette daarom landelijk de LO op; de Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers.   

Rut van Veenendaal uit Soest was voor de oorlog machinist op en koopvaardijschip, maar verleende vanaf 1942 zelfstandig hulp aan onderduikers in Soest. Alleen kun je veel bereiken, maar door samenwerken lukt er nog veel meer. In 1943 sloot hij zich daarom aan bij de LO en maakte daarbij vooral valse stempels voor persoonsbewijzen. De valse persoonsbewijzen waren nodig om mensen die gezocht werden een nieuwe valse identiteit te kunnen geven. In datzelfde jaar werd hij door de LO naar Tiel gestuurd om de LO daar te leiden. Hij begon toen ook met het verspreiden van het destijds illegale krantje ‘Trouw’.

In de zomer van 1943 werd hij samen met zijn broer lid van de knokploeg Soest. T/m januari 1944 overvielen zij in meerdere plaatsen waaronder Maartensdijk distributiekantoren om bonnen te hebben voor onderduikers. In het bos bij Lage Vuursche had de knokploeg een geheime blokhut, waar ze zichzelf en onderduikers konden verstoppen en waar ook hun wapens lagen. Door verraad heeft de Sicherheitspolizei de hut gevonden, maar de verzetsmensen waren gelukkig al weg. Ze vonden echter een lijst met namen van verzetsmensen en Rut werd op 11 februari opgepakt. Op 16 februari werd hij samen met 4 andere verzetsstrijders in Amsterdam doodgeschoten en in een massagraf begraven.

Rut van Veenendaal is maar 22 jaar oud geworden.