Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Van de GriftJan van Dijk ToursDrukkerij ESED

Inleiding

Gedichtenwedstrijd Griftlandcollege.

Ieder jaar wordt  er onder leiding van de docenten  maatschappij leer van het Griftland College in nauwe samenwerking met de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg een gedichtenwedstrijd georganiseerd. Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door de leerlingen uit de klassen vier van de HAVO en de klassen vijf van de VWO. Meer dan 200 gedichten moeten jaarlijks door een jury worden bekeken. Uit de 30 door hen uitgekozen gedichten worden uiteindelijk de zes winnende gedichten gekozen 1 t/m 3 HAVO en 1 t/m 3 VWO). Geen gemakkelijke opgaaf. De leerlingen krijgen van hun docent de opdracht mee dat ze zich zoveel als mogelijk dienen te houden aan het landelijk thema wat door het nationaal comité 4 en 5 mei wordt opgegeven.

De jury en het bestuur van de Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg bedanken langs deze weg alle leerlingen en hun docenten maatschappijleer voor hun inzet. De gedichten geven een zeer waardevolle invulling aan de herdenking in Soest. Op deze wijze dragen we met z'n allen bij in het herdenken van hen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor onze vrijheid of hier zelfs het leven voor gelaten hebben. Ook denken wij bij het herdenken aan alle nabestaanden die verder moeten leven met die zo verschrikkelijke herinnering. De gedichten kunt u lezen bij de rubriek scholen.
 

2e Van der Huchtschool.

In het jaar 2009 hebben de 2e Van der Huchtschool en de stichting comité 4 en 5 mei Soest - Soesterberg contact met elkaar gezocht met de intentie om eens te bekijken of er een samenwerkingsverband mogelijk was met betrekking tot de 4 mei herdenking in Soest. Beide organisaties waren al zeer snel tot de conclusie gekomen dat beiden een samenwerkingsverband toejuichten. Afgesproken werd dat de kinderen van de 2e Van der Huchtschool en van de 1e Van der Huchtschool met 65 kinderen op 4 mei 2010 (65 jaar bevrijding) 65 rozen zouden neerleggen bij het monument in Soest. Daarnaast werd afgesproken dat de kinderen van de 2e Van der Huchtschool vanaf 2010 de krans van de stichting comité 4 en 5 mei zouden adopteren en jaarlijks bij het monument in Soest zouden neerleggen namens de kinderen van de Van der Huchtscholen Soest. Door drie kinderen van de 2e Van der Huchtschool werden in 2011, na de 2 minuten stilte, drie overdenkingen/gedichten voorgelezen. Met deze activiteiten was de samenwerking tussen de beide organisaties een feit. Afgesproken werd dat de kinderen uit groep 8 van de 2e Van der Huchtschool - naast het leggen van de krans - jaarlijks een Soester oorlogsslachtoffer weer een gezicht zouden geven in de vorm van een minibiografie die dan tijdens de herdenking op 4 mei te Soest bij het monument zou worden voorgedragen. In 2012 werd de eerste minibiografie door de kinderen voorgedragen. De stichting comité 4 en 5 mei Soest - Soesterberg is zeer blij met de bovenomschreven samenwerking met de kinderen en uiteraard met de school.

C.J.(Cees) Vos.
Voorzitter stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.