Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Webdesign SoestCatering CentraalDrukkerij ESED

Verhalen van/over Joodse slachtoffers (pag 2)

Verhalen van/over Joodse slachtoffers (pag 2)

Leendert Droomer                                   

Riebeek (Zuid-Afrika) 27 november 1893, Sobibor  21 mei 1943, 49 jaar

Leendert Droomer werd geboren in Zuid-Afrika als zoon van Josef Droomer en Maria (van) Biene. Josef was koopman en vestigde zich in Brits Zuid-Afrika, waar hij zich tot Engelsman liet nationaliseren. Op enig moment is Josef terug gekomen naar Nederland waar hij in 1915 in Weesp trouwde met Aaltje de Vries. Hij was inmiddels weduwnaar geworden. Josef en Aaltje kwamen in 1926 vanuit Rotterdam naar Soest.

Leendert, een van de zonen van Josef en Maria, werd ook koopman. Hij trouwde in 1923 in Rotterdam met Margretha Dijkstra. Zij kregen in Rotterdam 4 kinderen. Twee kinderen zijn jong overleden.[1]

[1] De twee andere kinderen waren: Riena Maria Droomer geb: 21-11-1925 en Henriette Leonora Droomer, geb: 03-05-1928

Voor het volledige verhaal klik hier.

Abraham Ephraim                                    

Amsterdam 26 april 1899, Auschwitz  28 februari 1943, 43 jaar

Abraham werd geboren in 1899 in Amsterdam als zoon van Isaak Ephraim en Betje Bendien. Abraham Ephraim woonde in Soest aan de Smitsweg 20.  Hij was geestelijk niet in orde.

Op 7 april 1941 kreeg Abraham Ephraim de opdracht van de burgemeester van Soest om zijn afstamming nader te onderzoeken omdat het aanmeldingsformulier dat al opgestuurd was onduidelijk was. Duidelijk moest worden of hij tot de categorie J, GI of GII[1] behoorde.

Op 23 mei melde de burgemeester van Soest aan de Rijksinspectie voor de bevolkingsregisters  dat Abraham Ephraim 4 Joodse grootouders had.

Dat werd op 30 mei nog eens door een briefje van de leider der afdeling geestes-en zenuwzieken van de GGenGD[2] te Amsterdam bevestigd.

De ondertekenaar verklaarde tevens “dat Abraham Efraim een belangrijk tekort heeft aan geestelijke vermogens, zoodat hij zijn belangen niet kan behartigen.”

Op 3 of 5 oktober 1942 kwam Abraham in Westerbork terecht en op 19 oktober 1942 werd hij gedeporteerd naar Auschwitz waar hij op 28 februari 1943 overleed.

Bronnen
Archief Eemland
Arolsen-archives.org
Joodsmonument.nl
Openarch.nl

[1] GI is gemischt I halfjood. GII is gemischt II kwartjood.

[2] Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Voor het volledige verhaal klik hier.

Josephine Victorine Juliette Horn.

Josephine Victorine Juliette van Engers Horn, Luxemburg 26 oktober 1882, Auschwitz 19 november 1943, 61 jaar

Over Josephine Horn is heel weinig bekend. Zij werd op 26 oktober 1882 in Luxemburg geboren als dochter van Alexandre Horn en Carolina Ossedrijver. Haar vader was koopman. In 1907 trouwde Josephine met Mozes Abraham Jacob van Engers . Hij was bij zijn huwelijk commies bij het hoofdbestuur van de posterijen. In 1909 kregen zij in Den Haag een zoon, Edwin Maurits. In 1930 stond M.A.J. van Engers vermeld in het adresboek van Soest als makelaar.

Mozes van Engers adverteerde regelmatig met zijn woningbureau in de Soester Courant.

Voor het volledige verhaal klik hier.