Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Van de GriftJan van Dijk ToursWebdesign Soest

Verhalen van/over Joodse slachtoffers (pag 5)

Verhalen van/over Joodse slachtoffers (pag 5)

Mozes Swart

Mozes Swart, Amsterdam 17 februari 1885, Auschwitz 19 oktober 1942, 57 jaar

Mozes Swart was een zoon van Jeremias Swart en Saartje Leuw. Hij trouwde in 1911 in Amsterdam met Esther Jacobs, een dochter van Lion Jacobs en Mietje Ossendrijver. Het echtpaar kreeg in Amsterdam twee kinderen. Herman werd geboren op 10 december 1912 en dochter Willy op 8 september 1916.

Mozes en Esther vestigden zich in mei 1940 in Soest op de Hartmanlaan 96. Herman en zijn ‘arische’ vrouw Johanna Pieternella Vorwerk woonden daar ook met hun zoontje Hans op de Braamweg 102.

Op de diverse lijsten van Soester Joden staat bij Mozes Swart vermeld dat hij zonder werk was. Misschien omdat hij werkloos was, werd Mozes in september 1942 naar het Joodse werkkamp Het Wijde Gat bij Staphorst gestuurd. Zijn verblijf daar was maar van korte duur.

Voor het volledige verhaal klik hier

Joacob van West

Jacob van West , Amsterdam 21 februari 1917, Meppel 18 mei 1944, 27 jaar

Jacob werd geboren op 21 februari 1917 als zoon en vijfde kind van de diamantbewerker Abraham van West en Roosje Franschman. Na hem werd in 1919 nog een zoon geboren. Jacob met zijn moeder in 1920 (zie foto). Jacob werd kleermaker en trouwde in 1938 in Amsterdam met Hendrika Frederika Wilhelmina Klukhuhn. Op 8 februari 1939 werd hun dochter Dirkje Willemina geboren. Jacob van West met dochtertje Dirkje , Juni 1939 Franse Kamp bij Bussum (zie foto)

Waarschijnlijk kwam het gezin pas begin 1941 in Soest wonen. Op 5 april 1941 betaalde Jacob de leges voor de aanmelding van Joden voor hem en zijn dochtertje Dirkje. Zijn vrouw was niet Joods.

Op de eerste lijst van legesbetalingen van februari 1941 kwam hij nog niet voor. Op de volgende lijsten die opgemaakt zijn van de Joden in Soest stond zijn naam steeds vermeld. Het gezin woonde in Soest aan de Lange Bergstraat 12. (nu van Straelenlaan)

Op 25 september 1942 stuurde de burgemeester van Soest twee verklaringen naar de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Eén verklaring betrof de geboorte van Rosali van West, dochter van Jacob van West en Hendrika, Frederika Wilhelmina Klukhuhn, de andere  betrof een verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk van Jacob van West.

Voor het volledige verhaal klik hier.

Familie De Vries

Selly de Vries-Haas, Strijen  14 april 1886, Auschwitz  6 september 1944, 58 jaar

Clara Rozette de Vries, Rotterdam  4 januari 1911, Duitsland 1 mei 1945, 34 jaar

Selly Haas trouwde op 9 november 1909 in Strijen met Aäron Hartog de Vries (Batenburg 11 maart 1879). In 1911 werd in Rotterdam Clara Rozette geboren. Het gezin verhuisde een aantal keren en vestigde zich in augustus 1929 in Soest.

Aäron de Vries was eigenaar geworden van de Stichtse Margarinefabriek, destijds gevestigd op het adres Amersfoortsestraat 76. Het is niet duidelijk of hij de oprichter was of dat hij deze fabriek had overgenomen. De fabriek brandde af als gevolg van de grote munitie-explosie op de Leusderheide te Soesterberg op 18 april 1941, mogelijk veroorzaakt door sabotage maar dit is nooit opgehelderd. Aäron was toen al overleden en de fabriek had een andere eigenaar gekregen.

Het gezin woonde op verschillende adressen aan de Amersfoortschestraat. In 1935 liet Aäron de Vries een kapitale villa bouwen op nummer 134. In 1936 betrok het gezin villa Kaja. Aäron heeft niet lang van zijn mooie villa kunnen genieten. Op 10 april 1937 overleed hij.

Voor het volledige verhaal klik hier.