Facebook
Comité 4 en 5 mei
035-602 10 08

Grand Cafe De LindenhofJan van Dijk ToursCatering Centraal

Programma

Dit jaar wordt de herdenking georganiseerd op maandag 19 november 2018 

Dit jaar is het 76 jaar geleden dat de 33 verzetstrijders op de oude vliegbasis Soesteberg zijn gefusilleerd. Tijdens de herdenking wordt ook dit jaar weer aandacht geschonken aan degenen die op de vliegbasis Soesterberg het leven lieten voor onze vrijheid.

Ook dit jaar start de herdenking vanuit het parochiehuis van de St Carolus Borromeuskerk te Soesterberg.

13.00 uur

Kinderen ontvangen gasten en deelnemers in het parochiehuis van de RK Carolus Borromeuskerk te Soestebrerg


13.30 uur

Welkomstwoord door voorzitter stichting 4 en 5 mei Soest- Soesterberg.


13.35 uur

Toespraak door de loco burgemeester van de gemeente Soest de heer H. Dijkhuizen. 


13.50 uur

Vertrek met twee bussen vanaf het parochiehuis naar het monument van “de 33 van Soesterberg”op de oude vliegbasis Soesterberg.


14.10 uur

Aankomst op de parkeerplaats bij de opgang van de oude schietbaan. Kinderen basisschool “de Egelantier” nemen kransen in ontvangst. Stoet stelt zich op. Volgorde: Kinderen, loco burgemeester, geestelijk verzorger krijgsmacht Ds Bos, dhr A. Verlaan van PVO (trompetist), autoriteiten, stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg en genodigden..

Programma op de fusilladeplaats:

(voorzitter comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg zal de aankondigingen verzorgen)

Kort welkomstwoord door voorzitter stichting 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.

Inleiding dominee W. Bos

Voordragen van de gedichten door de kinderen.

Kinderen noemen namen op van de 33 slachtoffers.

Trompetist Adri Verlaan blaast taptoe, twee minuten stilte, trompettist blaast signaal voorwaarts.

Kranslegging, volgorde:
Loco burgemeester dhr H. Dijkhuizen (en evt vertegenwoordiger van de Raad van Soest) en bestuurslid van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg, Kinderen basisschool “de Egelantier” (krans en leggen rozen neer), Centraal Orgaan Voormailig Verzet en Slachtoffers de heer D. de Boef, Comité Herdenking februari staking 1941 en Stichting Vriendekring Mauthausen, gevolgd door bloemlegging deelnemers die aan de herdenking deelnemen.

Afsluiting met gedicht voorgelezen door loco burgemeester dhr H. Dijkhuizen.

Defilé (wordt geopend door de kinderen en loco burgemeester dhr H. Dijkhuizen )

Na defilé terugkeer naar de bussen.

Terugkeer naar het paroichiehuis voor aperitief en een hapje.

Tijdens aperitief dankwoord door voorzitter comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.

16.00 uur Einde herdenking.
Vertrek van de bus naar de basisschool “de Egelantier”.

(wijzigingen voorbehouden)