De Jodenvervolging in Soest

De Jodenvervolging in Soest

In februari 1941 werden Joden in het hele land verplicht om zich te laten registreren. Ook in Soest moesten de Joden zich aanmelden.

Vanaf dat moment vroegen de Duitse bezetters steeds nieuwe lijsten van de in Soest woonachtige Joden. Verhuizingen werden nauwkeurig bijgehouden. Zo was precies bekend waar Joden in de gemeente woonden.

Nadat er al vele maatregelen genomen waren waardoor de Joods inwoners van Soest het leven zuur gemaakt werd, volgden in juli en augustus 1942 de oproepen om zich te melden voor ‘werkverruiming’ in Duitsland.

Vanaf dat moment zijn veel Joodse inwoners van Soest ondergedoken. Een aantal van deze mensen vonden een onderduikplaats bij moedige mensen in Soest.

Op de lijst die op 20 augustus 1942 is opgemaakt stonden de namen van 72 Joden. 33 van hen hebben de oorlog niet overleefd. Hun namen zijn af te lezen in een speciaal ingerichtte herinneringsplek in museum Soest. 

Op de volgende pagina’s vindt u hun verhaal voor zover dat nu bij ons bekend is. 

Als u informatie heeft over de tijdens de oorlog in Soest woonachtige Joden en/of over de in Soest ondergedoken Joden, (volwassenen en kinderen), of over de mensen bij wie zij ondergedoken zaten, wilt u dan contact opnemen met Heleen Joosse, heleenjoosse@ziggo.nl of tel: 0646116936

‘Levenslicht’

Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Soest, is van 23 januari tot en met 2 februari 2020 het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien geweest bij de Kunststichting Hazart.  De organisatie lag in handen van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg in nauwe samenwerking met de Kunststichting Hazart. Het monument in onze gemeente maakte deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnamen.  De stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg organiseerde op 26 januari 2020 een indrukwekkende holocaustherdenking bij het tijdelijke monument.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - stond het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen waren verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit Soest zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.

Na de eerder genoemde periode werd er naar een plek gezocht waar de steentjes ondergebracht konden gaan worden. Gezien het feit dat museum Soest een permanente expositie heeft over de 2e Wereldoorlog was de keus gauw gemaakt. De steentjes gingen naar museum Soest waar een ruimte werd vrijgemaakt om de steentjes – meer dan 500 - een mooie en blijvende plek te geven. De steentjes worden aangelicht door een z.g. black light bundel. Tijdens de openingstijden van museum Soest is het project 'Levenslicht' te zien in museum Soest. 

OPM: Op de volgende pagina's leest u de verhalen van/over Joodse slachtoffers. Indien uit het onderzoek van mevrouw Joosse nog meer namen naar boevn komen dan zullen de pagina's steeds worden aangevuld.

Sponsoren